3D laserové skenování

3D laserové skenování je moderní technologie pro získávání prostorové informace o objektech. Jedná se o bezkontaktní určování prostorových souřadnic jednotlivých konstrukcí s mimořádnou rychlostí, přesností a komplexností. Výsledkem laserového skenování je geometricky přesná dokumentace skutečného stavu objektů do nejpodrobnějších detailů, která je téměř dokonalým obrazem reality.


Výstupem laserového skenování je 3D mračno bodů, které svým prostorovým rozmístěním vystihujepřesný tvar a polohu skenovaných objektů.


Od roku 2019 používá naše společnost lehký mobilní 3D laserový skener FARO Focus M70 s dosahem až 70m a přesností skenování 3mm. Disponujeme také modelačním softwarem Trimble RealWorks – Plant, kde dokážeme naměřená data zpracovat přesně podle požadavků zákazníka.


3D laserové skenování:

Zaměření objektů se složitou prostorovou skladbou

  • Zemní práce

  • Stavební konstrukceo

  • Technologické zařízení – potrubní vedení, ocelové konstrukce, nepřístupnéo

technologie a zařízení

Spojení dílčích skenů do jednoho celku – tvorba modelu 3D mračna bodů


Připojení 3D skenů do státního nebo místního referenčního souřadného systému


Tvorba virtuálních modelů:
Vyhodnocení tzv. mračen bodů

  • kontrola kubatur zemních prací

  • kontrola prostavěnostio

  • tvorba pohledů, půdorysů a řezů ve 2D z 3D mračna bodůo

  • kontrola souladu výstavby stavebních konstrukcí s projektovou dokumentacío

  • tvorba 3D modelu skutečného provedení stavby

Zpracování objemových nebo drátových 3D modelů pro import k dalšímu použití do dalších
softwarových prostředí (AutoCAD, Revit aj.)


BIM (Building Information Modeling):
Zpracování digitálního informačního modelu stavby propojením grafické části a jeho
charakteristik (negrafických dat)


Skenování vnitřní technologie

Skenování venkovní technologie