Pevnostní výpočty

Nabízíme Vám zpracování výpočtů pevnosti a pružnosti potrubních systémů pro účely projektových dokumentací, analýzy poruch a návrhů změn.

 

  • tlakoteplotní výpočty

  • pevnostní výpočty potrubních sys­témů, včetně návrhu a posouzení uložení potrubí

  • stanovení zatížení a posuvů v uloženích – navržení ocelových konstrukcí

  • posouzení namáhání jednotlivých komponent potrubí

  • dynamická analýza potrubního systému