top of page

Výpočty

Nabízíme technickou pomoc v oblasti pevnostně – dilatačních výpočtů potrubních systémů a pevnostně – teplotních výpočtů tlakových částí (kotle, tlakové nádoby, nádrže apod.). Naší hlavní doménou jsou předizolované potrubí a klasické potrubí pro dopravu tepla a potrubí pro dopravu plynu.

   Tepelná energetika

 • Pevnostní výpočty tlakových částí

 • Pevnostní a dilatační posouzení potrubních systémů (teplovody, horkovody, parovody)

 • Výpočet potrubí uložených na podpěrách, včetně návrhu a posouzení uložení

 • Posouzení předizolovaných zemních systému a vyhodnocení všech limitních stavů dle platných norem

 • Výpočet a návrh dilatačních polštářů pro předizolované systémy

 • Posouzení a komplexní návrh tepelného předehřevu předizolovaného potrubí (elektricky i vodou), návrh sekčního předehřevu dlouhých přímých úseků

 • Vyhodnocení zbytkové životnosti potrubí a izolace

 • Teplotní úlohy složitějších částí a vliv teplotního zatížení na napjatost

 • Posouzení lokální a globální ztráty stability potrubí a tlakových částí

 • Dynamika na potrubí, vlastní kmitání, připojení čerpadel, návrh kompenzátorů, výpočet odfuků pojišťovacích ventilů

   

     Plynárenství

 • Pevnostní výpočty tlakových částí

 • Pevnostní a dilatační posouzení plynovodů při různých zatěžovacích podmínkách, instalovaných v nadzemní i zemním provedení

 • Statické i dynamické posouzení plynovodů zatížených dopravou

 • Kontrola plynovodů uložených ve velkých hloubkách

 • Posouzení plynovodů pokládaných do míst s výskytem vysoké hladiny spodní vody jak s ohledem na montáž, tak s ohledem na provoz

 • Posouzení lokální a globální ztráty stability potrubí a tlakových částí

 • Stresstesty na plynovodním potrubí (komplexní zhodnocení a návrh)

AutoPIPE_logo.png
Bentley_Logo.png
Ansys_logo.png
sisKMR2.png
Rohr2_logo.png
003_graf_R2.jpg
bottom of page