Novinka:

3D LASEROVÉ SKENOVÁNÍ

projektování v 21. století

Zajištujeme komplexní vyhotovení všech stupňů projektové dokumentace včetně zajištění inženýrské činnosti v oborech PLYNÁRENSTVÍ A ENERGETIKY.  

Jednotlivé stupně dokumentace zpracováváme v rozsahu členění dle vyhlášky č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, která stanovuje rozsah, členění a obsah jednotlivých stupňů dokumentace, dle příloh této vyhlášky.

Zpracování projektové dokumentace jsme schopni realizovat ve 3D včetně tvorby informačního modelu budovy – BIM.

Koncepční práce

 • studie proveditelnosti a koncepční práce související s přípravou staveb

 • technické studie[JD1] 

 

Projektová a inženýrská činnost:

 • dokumentace pro územní řízení

 • dokumentace pro stavební řízení

 • inženýrská činnost – vedení a koordinace projektových prací, kompletní zajištění povolovacího procesu staveb

 • zadávací dokumentace – dokumentace pro výběr zhotovitele

 • dokumentace pro provádění stavby

 • realizační projektová dokumentace

 • dokumentace skutečného provedení stavby

Inženýrská činnost při realizaci stavby:

 • podpora při realizaci staveb – koordinační servis včetně účasti projektanta na stavbě

 • autorský dozor na stavbě

3D skenování staveb:

 • 3D zaměření objektů se složitou prostorovou skladbou

 • tvorba virtuálních modelů

 • BIM tvorba digitálního informačního modelu stavby

 

Naše společnost používá pro zpracování projektové dokumentace následující softwarové vybavení:

 • Autodesk AutoCAD

 • Autodesk AutoCAD Plant 3D

 • Autodesk Revit LT

 • Autodesk Recap

 • Trimble RealWorks

 

Nabízíme kompletní zaměřením staveb pomocí 3D laserového skeneru. Více v záložce 3D laserové skenování.