Reference

Naše společnost zpracovává projekční zakázky nejčastěji pro následující významné investory:

 • ČEZ

 • Termonta Praha

 • Veolia Energie ČR

 • NET4GAS

 • Innogy Energo

 • METROSTAV

 • Pražská teplárenská a.s.
   

Výběr významnějších referenčních zakázek:

Studie

 • Propojení teplovodního systému kotelny K7 s kotelnou U Pivovaru 14 a instalace KGJ do kotelny K7

 • Instalace KGJ do kotelny ŽŠ Seifertova“ a “Teplovodní přípojky pro ZŠ, MŠ a JS“

 

Dokumentace pro územní řízení, dokumentace pro stavební povolení

 • D149 – Tepelný napáječ ETE – ČB

 • Propojení teplovodního systému kotelny K7 s kotelnou U Pivovaru 14 a instalace KGJ do kotelny K7

 • Instalace KGJ do kotelny ŽŠ Seifertova“ a “Teplovodní přípojky pro ZŠ, MŠ a JS“

 • FN u sv. Anny v Brně – přechod z páry na horkovod VS IZP Výstavní

 • 4d Centrum Kodaňská: plynová kotelna

 • Instalace kogeneračních jednotek Mutěnice

 • Energocentrum – návrh tepelného zdroje výrobního závodu FOODISH (pára, topná voda)

 • Zvýšení účinnosti chladícího okruhu TG – instalace tepelného čerpadla

 

Dokumentace pro provádění stavby

 • D149 – Tepelný napáječ ETE – ČB

 • Propojení teplovodního systému kotelny K7 s kotelnou U Pivovaru 14 a instalace KGJ do kotelny K7

 • ZDS FM Výměna potrubí primáru HKV PB4 – PB7

 • Rekonstrukce parovodu na horkovod v Přerově – I+II. Etapa _část rozvody I.Etapa

 • Rekonstrukce parovodu na horkovod v Přerově ul. Velké Novosady-Polní

 • Rekonstrukce parovodu na horkovod v Přerově - ulice Komenského a Palackého

 • Instalace KGJ do kotelny ŽŠ Seifertova“ a “Teplovodní přípojky pro ZŠ, MŠ a JS“

 • Instalace kogeneračních jednotek Mutěnice

 • VVTL plynovodu DN 1000 ve Starovicích

 • VVTL kompresorová stanice Veselí n. L. – potrubní rozvody, měřící řady

 • Zvýšení účinnosti chladícího okruhu TG – instalace tepelného čerpadla

 

Autorský dozor, technický dozor

 • D149 – Tepelný napáječ ETE – ČB

 • Propojení teplovodního systému kotelny K7 s kotelnou U Pivovaru 14 a instalace KGJ do kotelny K7

Kogenerace - Jihlava

Čerpací stanice - Temelín

Skenování venkovní technologie