Plynárenství

Zajištujeme komplexní vyhotovení všech stupňů projektové dokumentace včetně zajištění inženýrské činnosti a legislativního povolení stavby.


Orientujeme se především na:


Plynovodní sítě

  • NTL

  • STL

  • VTL

  • VVTL

Regulační stanice a  kompresorové stanice

  • STL/NTL

  • VTL/STL

  • VVTL/VTL/STL

  • VTL/VVTL

Rekonstrukce VVTL plynovodu DN 1000 - Starovice

Rekonstrukce kompresní stanice ve Veselí nad Lužnicí