Projektování potrubních systémů 3D

Název projektu: Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II reg. č. CZ.03.1.52/0.0/0­.0/15_021/0000053

Realizace: 18. 10. 2017 až 30. 11. 2017

Popis projektu: V rámci realizace projektu dojde k odbornému rozvoji zaměstnanců společnosti Energotechnické služby s.r.o.

Projekt Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II reg. č. CZ.03.1.52/0.0/0­.0/15_021/0000053 je spolufinancovaný z prostředků Evropského sociálního fondu (85%) a z prostředků státního rozpočtu České republiky (15%).

Cílem školení „Projektování potrubních systémů pomocí programu AutoCAD Plant 3D“ je získání teoretických a především praktických znalostí a dovedností účastníků školení, tak aby došlo ke zvýšení jejich profesní kvalifikace.


Reference

Projektování potrubních systémů 3D

Název projektu: Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II reg. č. CZ.03.1.52/0.0/0­.0/15_021/0000053

Horkovod Okružní západ - ulice Hněvotínská

Vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí pro HKV 2× DN150, 2× DN125 a horkovodní přípojky DN65 a DN50.

Přeložky sítí SO22-OBJEKT Č.29 - čpavkárna

Přeložka páry, redukční stanice a koksárenského prachu v objektu bývalé čpavkárny.

Decentralizace zdrojů tepla - závod 17 ArcelorMittal

Vypracování DPS a DSPS pro potrubní rozvody horké vody, kondenzátních jader a plynu v objektech studené válcovny.

Propojení systému CZT Kotelny K7 U Hřbitova 21 a U pivovaru 14

Vypracování studie proveditelnosti a návrh a posouzení instalace kogenerační jednotky do kotelny K7

kde nás najdete

Durďákova 346/38, Brno - Černá Pole

Pobočka Ostrava
Vratimovská 624/11
Ostrava – Kunčičky, 718 00