Projekce

Zajištujeme komplexní vyhotovení všech stupňů projektové dokumentace včetně zajištění inženýrské činnosti. Jednotlivé stupně dokumentace zpracováváme v rozsahu členění dle vyhlášky č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, která stanovuje rozsah, členění a obsah jednotlivých stupňů dokumentace, dle příloh této vyhlášky:

  • studie proveditelnosti a koncepční práce související s přípravou staveb
  • dokumentace pro územní řízení
  • dokumentace pro stavební řízení
  • zadávací dokumentace – dokumentace pro výběr zhotovitele
  • dokumentace pro provádění stavby
  • realizační projektová dokumentace
  • dokumentace skutečného provedení stavby
  • podpora při realizaci staveb – koordinační servis včetně *účasti projektanta na stavbě
  • autorský dozor na stavbě
  • inženýrská činnost – vedení a koordinace projektových prací, kompletní zajištění povolovacího procesu staveb

Nabízíme kompletní zpracování projektové dokumentace ve 3D


Reference

Projektování potrubních systémů 3D

Název projektu: Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II reg. č. CZ.03.1.52/0.0/0­.0/15_021/0000053

Horkovod Okružní západ - ulice Hněvotínská

Vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí pro HKV 2× DN150, 2× DN125 a horkovodní přípojky DN65 a DN50.

Přeložky sítí SO22-OBJEKT Č.29 - čpavkárna

Přeložka páry, redukční stanice a koksárenského prachu v objektu bývalé čpavkárny.

Decentralizace zdrojů tepla - závod 17 ArcelorMittal

Vypracování DPS a DSPS pro potrubní rozvody horké vody, kondenzátních jader a plynu v objektech studené válcovny.

Propojení systému CZT Kotelny K7 U Hřbitova 21 a U pivovaru 14

Vypracování studie proveditelnosti a návrh a posouzení instalace kogenerační jednotky do kotelny K7

kde nás najdete

Durďákova 346/38, Brno - Černá Pole

Pobočka Ostrava
Vratimovská 624/11
Ostrava – Kunčičky, 718 00