O společnosti ENERGO

Společnost Energotechnické služby s.r.o. je dravá společnost na trhu projektování energetických staveb a inženýrských sítí. Jsme zkušený kolektiv autorizovaných inženýrů a odborníků, nadšených pro projektování technicky složitých staveb.

Díky úzkému zaměření a odbornosti vlastních zaměstnanců se nám daří pracovat nejen na velkých, ale také zajímavých, či unikátních projektech po celé České republice.

Klademe velký důraz na kvalitu našich produktů – projektovou dokumentaci, inženýrskou činnost a dalších služeb pro investory. Našim cílem je odbornost, vysoká technická úroveň, efektivita a kompletnost u každé zakázky.

„Řešíme náročné technologické a stavební projekty, u kterých se vždy snažíme navrhnout optimální řešení, které odpovídá nejnovějšímu stavu rozvoje technických prostředků za splnění podmínek investičních a provozních nákladů přijatelných pro zákazníka.“

Nabízíme Vám kvalitní, včasné a odborné zhotovení projektových dokumentací ve všech jejích stupních v četně zajištění inženýrské činnosti.


Reference

Projektování potrubních systémů 3D

Název projektu: Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II reg. č. CZ.03.1.52/0.0/0­.0/15_021/0000053

Horkovod Okružní západ - ulice Hněvotínská

Vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí pro HKV 2× DN150, 2× DN125 a horkovodní přípojky DN65 a DN50.

Přeložky sítí SO22-OBJEKT Č.29 - čpavkárna

Přeložka páry, redukční stanice a koksárenského prachu v objektu bývalé čpavkárny.

Decentralizace zdrojů tepla - závod 17 ArcelorMittal

Vypracování DPS a DSPS pro potrubní rozvody horké vody, kondenzátních jader a plynu v objektech studené válcovny.

Propojení systému CZT Kotelny K7 U Hřbitova 21 a U pivovaru 14

Vypracování studie proveditelnosti a návrh a posouzení instalace kogenerační jednotky do kotelny K7

kde nás najdete

Durďákova 346/38, Brno - Černá Pole

Pobočka Ostrava
Vratimovská 624/11
Ostrava – Kunčičky, 718 00