Kontakty

Sídlo:
Durďákova 346/38,
Brno – Černá Pole

Email: info@energots.cz

IČ: 041 39 348
Datová schránka: q6844fc

Společnost je zapsaná v
Obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Brně,
oddíl C, vložka 88364.

Pobočka Ostrava
Vratimovská 624/11
Ostrava – Kunčičky
718 00

Ing. Jan Drbošal
jednatel a vedoucí projekce ​

tel: +420 724 404 474
email: jdrbosal@ener­gots.cz

Ing. David Kozel
samostatný projektant ​

tel: +420 725 660 757
email: dkozel@energot­s.cz

Ing. Tomáš Mazák
samostatný projektant ​

tel: +420 728 732 686
email: tmazak@energot­s.cz

Ing. Vladimír Skála
hlavní inženýr projektu

tel: +420 737 784 146
email: vskala@energot­s.cz

Ing. Marína Hrozinová
hlavní inženýr projektu ​

tel: +420 722 789 838
email: mhrozinova@ener­gots.cz


Reference

Projektování potrubních systémů 3D

Název projektu: Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II reg. č. CZ.03.1.52/0.0/0­.0/15_021/0000053

Horkovod Okružní západ - ulice Hněvotínská

Vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí pro HKV 2× DN150, 2× DN125 a horkovodní přípojky DN65 a DN50.

Přeložky sítí SO22-OBJEKT Č.29 - čpavkárna

Přeložka páry, redukční stanice a koksárenského prachu v objektu bývalé čpavkárny.

Decentralizace zdrojů tepla - závod 17 ArcelorMittal

Vypracování DPS a DSPS pro potrubní rozvody horké vody, kondenzátních jader a plynu v objektech studené válcovny.

Propojení systému CZT Kotelny K7 U Hřbitova 21 a U pivovaru 14

Vypracování studie proveditelnosti a návrh a posouzení instalace kogenerační jednotky do kotelny K7

kde nás najdete

Durďákova 346/38, Brno - Černá Pole

Pobočka Ostrava
Vratimovská 624/11
Ostrava – Kunčičky, 718 00