Pevnostní výpočty potrubí

Nabízíme Vám zpracování výpočtů pevnosti a pružnosti potrubních systémů pro účely projektových dokumentací, analýzy poruch a návrhů změn v stávajících i nových trasách. 

  • tlakoteplotní výpočty
  • pevnostní výpočty potrubních sys­témů, včetně návrhu a posouzení uložení potrubí
  • stanovení zatížení a posuvů v uloženích – navržení ocelových konstrukcí
  • posouzení namáhání jednotlivých komponent potrubí
  • dynamická analýza potrubního systému

Reference

Projektování potrubních systémů 3D

Název projektu: Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II reg. č. CZ.03.1.52/0.0/0­.0/15_021/0000053

Horkovod Okružní západ - ulice Hněvotínská

Vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí pro HKV 2× DN150, 2× DN125 a horkovodní přípojky DN65 a DN50.

Přeložky sítí SO22-OBJEKT Č.29 - čpavkárna

Přeložka páry, redukční stanice a koksárenského prachu v objektu bývalé čpavkárny.

Decentralizace zdrojů tepla - závod 17 ArcelorMittal

Vypracování DPS a DSPS pro potrubní rozvody horké vody, kondenzátních jader a plynu v objektech studené válcovny.

Propojení systému CZT Kotelny K7 U Hřbitova 21 a U pivovaru 14

Vypracování studie proveditelnosti a návrh a posouzení instalace kogenerační jednotky do kotelny K7

kde nás najdete

Durďákova 346/38, Brno - Černá Pole

Pobočka Ostrava
Vratimovská 624/11
Ostrava – Kunčičky, 718 00