Inženýrské sítě

Zajišťujeme zpracování projektových dokumentací inženýrských sítí v energetice, plynárenství a petrochemickém průmyslu.

Energetika, teplárenství

Rozvody tepla v předizolovaném potrubí a v klasickém ocelovém potrubí

 • teplovody
 • horkovody
 • parovody

Plynárenství

Projektování plynovodů a plynovodních rozvodů ​

 • plynovodní sítě – NTL,STL, VTL
 • plynovody přepravní soustavy plnící
 • stanice CNG
 • měření průtoku plynu

Ostatní produktovody

Projektování produktovodů v náročných, technologických provozech.

 • dusíkovody
 • ropovody
 • odkalení
 • lehké topné oleje a další …

Reference

Projektování potrubních systémů 3D

Název projektu: Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II reg. č. CZ.03.1.52/0.0/0­.0/15_021/0000053

Horkovod Okružní západ - ulice Hněvotínská

Vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí pro HKV 2× DN150, 2× DN125 a horkovodní přípojky DN65 a DN50.

Přeložky sítí SO22-OBJEKT Č.29 - čpavkárna

Přeložka páry, redukční stanice a koksárenského prachu v objektu bývalé čpavkárny.

Decentralizace zdrojů tepla - závod 17 ArcelorMittal

Vypracování DPS a DSPS pro potrubní rozvody horké vody, kondenzátních jader a plynu v objektech studené válcovny.

Propojení systému CZT Kotelny K7 U Hřbitova 21 a U pivovaru 14

Vypracování studie proveditelnosti a návrh a posouzení instalace kogenerační jednotky do kotelny K7

kde nás najdete

Durďákova 346/38, Brno - Černá Pole

Pobočka Ostrava
Vratimovská 624/11
Ostrava – Kunčičky, 718 00