Komplexní vyhotovení všech stupňů projektové dokumentace včetne zajištění inženýrské činnosti. Jednotlivé stupně dokumentace zpracováváme v rozsahu členení dle vyhlášky č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, která stanovuje rozsah, členění a obsah jednotlivých stupňů dokumentace, dle jednotlivých příloh vyhlášky, konkrétně:

 • studie provedelnosti
 • dokumentace pro územní řízení
 • dokumentace pro stavební řízení
 • zadávací dokumentace – dokumentace pro výběr zhotovitele
 • prováděcí dokumentace stavby
 • realizační projektová dokumentace
 • dokumentace skutečného provedení stavby
 • podpora při realizaci staveb
 • autorský dozor na stavbě
 • inženýrská činnost
 • projektování ve 3D
» čti více

Reference

Projektování potrubních systémů 3D

Název projektu: Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II reg. č. CZ.03.1.52/0.0/0­.0/15_021/0000053

Horkovod Okružní západ - ulice Hněvotínská

Vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí pro HKV 2× DN150, 2× DN125 a horkovodní přípojky DN65 a DN50.

Přeložky sítí SO22-OBJEKT Č.29 - čpavkárna

Přeložka páry, redukční stanice a koksárenského prachu v objektu bývalé čpavkárny.

Decentralizace zdrojů tepla - závod 17 ArcelorMittal

Vypracování DPS a DSPS pro potrubní rozvody horké vody, kondenzátních jader a plynu v objektech studené válcovny.

Propojení systému CZT Kotelny K7 U Hřbitova 21 a U pivovaru 14

Vypracování studie proveditelnosti a návrh a posouzení instalace kogenerační jednotky do kotelny K7

kde nás najdete

Durďákova 346/38, Brno - Černá Pole

Pobočka Ostrava
Vratimovská 624/11
Ostrava – Kunčičky, 718 00